24.2.16

Microsoft preuzeo Xamarin platformu

Xamarin logo

Microsoft je danas objavio jednu malo veću novost, a to je preuzimanje Xamarin platforme. Iako nisu detalji oko prodaje objavljeni kao cijena i datum tačnog preuzimanja mi možemo reći da je ova kupovina jedna od boljih poteza od Microsofta u zadnje vrijeme. Xamarin je platforma koja je osnovana 2011. u San Francisku i brzo se popela na zavidnu poziciju u programerskim krugovima.

 

Xamarin je platforma koja omogućava programianje Android, iOS i Windows aplikacija u c#. Ova platforma koristi osnovne kontrole koje postoje na svim sistemima i spaja ih kroz kod u jednu, tako razvijač ako napiše u c# jedan kod Xamarin će se pobrinuti da će taj isti kod isti zadatak uraditi na sva tri sistema. To je svrha ove platforme. Kako to izgleda kada se jednom programira a prikazuje na tri sistema nativno pogledajte ispod.

 

xamarin prikaz 2

Jedan kod napisan u c# spojen kroz Xamarin pokreće tačne kontrole na sva tri sistema.

 

Najpoznatiji proizvodi Xamarina

 

Xamarin Plaftorm - sa komponentama „Xamarin.iOS“ i Xamarin.Android moguse nativne aplikacije za iOS, android i Windows praviti u c# direkno u Xamarin Studio ili u visual Studio.

 

Xamarin Forms – Xamarin.Forms je predstavljen u 2014. godini i omogućava portabilne elemente (kontrole) da se koriste kako bi pokrenuli nativne kontrole u Android, iOS i Windowsu.

 

Xamarin Test Cloud – Ovaj dodatak omogućava testiranje mobilnih aplikacija u oblaku na oko 1800 različitih „pravih“ uređaja. Omogućava testiranje raznih scenarija iako nemate uređaj u blizini možete vidjeti jeli vaš kod se normalno izvodi na svim uređajima.

 

Xamarin za Visual Studio – Je IDE za pravljenje nativnih Android, iOS i Windows aplikacija u Visual Studio.

 

Xamarin Studio - je IDE za mobilne aplikacije koji je predstavljen 2013. godine. Xamarin Studio sadrži Debugger, Compajler i alat za c# razvijanje grafičkog sučelja Android ili iOS aplikacija.

 

.Net Mobility Scanner – Xamarinov .Net Mobility Scanner dozvoljava programerima da vide koliko njihovog .Net programskog koda može raditi na ostala dva sistema, podržani sistemi su iOS, Android, WP i Windows Store aplikacije. Ovaj servis je otvoren i baziran je na Sivlerlight-u.

 

Xamarin do danas ima 15.000 klijenata u preko 120 zemalja svijeta uključujući više od stotinu Fortune 500 kompanija i preko 1.3 milijardu zasebnih razvijača koji su koristili do sada Xamarin. U kompanijama koje su koristile Xamarin spadaju Alaska Arilines, Coca-Cola Bottling, Thermo Fisher, Honeywell i JetbLue kao i kompanije koje prave igre – SuperGiant Games i Gummy Drop.

 

Na MSNetwork 4 konferenciji na kojoj smo bili prisutni kao WP Novosti bili smo na prezentaciji Xamarin alata i tada se već moglo pretpostaviti da će Microsoft kupiti ovu kompaniju. Microsoft će iskoristiti ovo preuzimanje kako bi u svom već veoma dobrom okruženju Visual Studio napravio još bolje alate i omogućio još većem broju razvijača pristup. Više informacija o daljim planovima će biti objavljeno u aprilu na //Build konferenciji i naknadno na događaju Xamarin Evolve.

 

Izvor: Windows Blog, Hvala Goranu na dojavi

0 komentara :

Post a Comment

Ostavite komentar