31.3.16

Demonstracija Xbox upravljača na Continuum podržanom telefonu

Screenshot (394)

Microsoft //build/ konferencija još je u toku i tek se završava sutra, danas su prisutni imali nekoliko sesija gdje su mogli pratiti razvoj sistema i svega oko sistema što je Microsoft ili partneri predstavili. Na jednom od brojnih štandova korisnici su mogli vidjeti kako univerzalne aplikacije imaju kontrolu nad Xbox upravljača direktno u aplikacijama i igrama.

 

uwp

Razvijači u univerzalnim aplikacijama imaju punu kontrolu nad svakim od segmenata Windows 10 operativnog sistema. Xbox je jedna grana koju razvijač može dodati na osnovnu jezgru Windows 10 i iskoristiti API koje pruža Xbox platforma, jedna grupa tih API su upravljači i razvijači ih mogu direktno implementirati u igre i aplikacije i Microsoft je uradio većinu posla za razvijače i tako tipke za upravljanje na upravljaču reagiraju na korisničkom sučelju kako se i očekuje od istih. Znači da razvijač mora uraditi samo manji dio posla priključivši API za upravljač u svoju aplikaciju i pored toga dodatno uredi kod kako bi aplikacija/igra perfektno reagirala na unos upravljačem.

 

 

Ova funkcija nije novost na univerzalnoj platformi i postoji od početka ali je lijepo vidjeti u akciji kako univerzalna aplikacija/igra sa telefona pokreće zahtjevne zadatke i grafičke procese i uz to upravljač unosi ono što korisnik želi. Korisnik stiče utisak da se radi o konzoli koja pokreće igru ali zapravo to radi telefon koji je priključen na eksterni Monitor kroz Continuum funkciju i dodatno na telefonu je spojen Xbox One upravljač.

 

Ono što je dobro u Windows 10 jezgri jeste ako nema prisutnog upravljača telefon preuzima i podržava funkcije za igranje na zaslonu, to su stvari koje razvijači implementiraju za najbolje moguće korisničko iskustvo i koje Windows 10 ima ugrađene bez da razvijači moraju razmišljati mnogo o tome.

 

//build/ konferencija je najveća Microsoftova konferencija za razvijače gdje pokazuju razvijačima šta oni mogu uraditi sve sa platformom, sve novitete i prezentacije učesnici mogu pratiti uživo ali i na malim ekranima na channel9 gdje se naknadno svaka sesija može pregledati jer je snimana. Na samom početku ove konferencije mogli smo vidjeti da je univerzalna platforma za aplikacije i igre broj 1 na sceni i sve se vrti oko iste. Microsoft mnogo ulaže u cijelu platformu kako bi razvijači počeli raditi aplikacije za Windows 10 bazirane na uwp (Universal Windows Platform).

 

Izvor: MSPU

0 komentara :

Post a Comment

Ostavite komentar