17.10.16

myTube Beta je prva aplikacija koja je ugradila funkciju prebacivanja sadržaja na druge uređaje

myTube uwp PC naslovna 2

Prije par dana smo otkrili Microsoftov Project Rome s kojim omogućava razvijačima da ugrade u svoje aplikacije prijelaz ili prebacivanje sadržaja sa jedne aplikacije na jednom uređaju na istu aplikaciju na drugom uređaju sa Windows 10 (Anniversary update) ali sa što manje povezivanja ili brige na strani korisnika. Korisnici sumnjičavi kao i uvijek smatraju da te nove funkcije neće biti ugrađene ili će polako biti primljene od razvijača ali evo Ryken Studio (razvijač myTube aplikacije) je ugradio prvi u svoju aplikaciju da se videozapis može sa telefona jednostavno prebaciti na PC, Xbox ili drugi uređaj koji radi na Windows 10.

 

myTube casting Project Rome

Za ovu funkciju potrebno je imati najnoviju verziju aplikacije na tim uređajima gdje želite prebaciti sadržaj. Zatim otvoriti neki videozapis ali pri tome isključiti da automatski počinje reprodukcija videozapisa, tada će se pojaviti dugme “cast” uz play. To dugme bi trebalo otvoriti videozapis na željenom uređaju međutim otvara se aplikacija na PC-u ali na naslovnu stranu bez otvaranja videozapisa, što je vjerovatno greška. Pošto se radi o internoj beta verziji razvijač će to ispraviti i prezentirati u myTube oficijelnoj aplikaciji vjerovatno u budućnosti.

 

I mi razmatramo ugraditi ovu funkciju u Windows Novosti aplikaciju ako postoji potreba za tim?! Mi bi je ugradili na način da se otvoreni članak koji se čita na Windows 10 Mobile može otvoriti jednim klikom na PCu ili Laptopu ili obrnuto sa Laptopa/PCa na pametni telefon. Šta vi mislite?

0 komentara :

Post a Comment

Ostavite komentar